Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
 • Fotografia w górnej animacji: chmurki_
 • Fotografia w górnej animacji: foto.zbyszek_rochowicz_02
 • Fotografia w górnej animacji: gr_jezo16
 • Fotografia w górnej animacji: hm_zima16
 • Fotografia w górnej animacji: p7170047
 • Fotografia w górnej animacji: pa_milo16
 • Fotografia w górnej animacji: podjazd
 • Fotografia w górnej animacji: strona_4

O Gminie

 

 - herb.jpg

O mieście i gminie Miłomłyn 1. Potencjał gminy:

 • Ludność - 5 035 mieszkańców.

 • Powierzchnia - 16.091 ha, co stanowi 9,12% obszaru Powiatu Ostródzkiego, w tym: użytki rolne - 40,13%, lasy - 40,84%, akweny wodne - 10,74%, pozostałe grunty - 8,17%.

 • Miłomłyn obejmuje miasto Miłomłyn i 13 sołectw, w tym 31 miejscowości wiejskich.

 

 1. Charakter gminy:

 • Gmina turystyczno-rolnicza

 • Tygrys warmińsko-mazurski – bliskość drogi krajowej nr 7 i nr 16.

 • Nowoczesna wieś - wielofunkcyjny rozwój rolnictwa

 • Dominujące branże: usługi, leśnictwo, rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo.

 

 1. Krótki opis gminy i jej dostępności komunikacyjnej

Gmina Miłomłyn leży w zachodniej części powiatu ostródzkiego i należy do podregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego. Miłomłyn położony jest na trasie Kanału Elbląskiego, który ma charakter unikatowy w skali światowej. Położenie geograficzno-przestrzenne Gminy Miłomłyn cechuje centralne położenie miasta Miłomłyn względem obszaru Gminy Miłomłyn i bliskie sąsiedztwo z miastem powiatowym Ostróda (12 km).- mapka_gm.jpgW skład systemu transportowego Gminy Miłomłyn wchodzi droga krajowa, drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne i zakładowe, a także drogi wodne. Przebiegająca przez teren Gminy Miłomłyn droga krajowa (odcinek o długości 9,875 km) sprawia, że Gmina posiada dobre połączenie z podstawowym układem transportowym kraju. Jest to droga krajowa S 7 Gdańsk-Olsztynek - Warszawa – granica państwa (Chyżne), zaliczana do dróg ekspresowych. Miłomłyn posiada obwodnicę oraz powiązanie poprzez węzeł dwupoziomowy z drogą powiatową nr 1192 N (Miłomłyn-Ruś). Ponadto na obszarze Gminy Miłomłyn znajduje się 41,482 km dróg powiatowych. Drogi te pełnią funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na terenie Gminy, a także wystarczająco wiążą Gminę z województwem.

Odległość i czas dojazdu:

• Olsztyn (centrum) – 51 km (59 min.)

• Gdańsk (centrum) – 116 km (1 godz. 25 min.)

• Warszawa (centrum) – 228 km (2 godz. 28 min.)

• Szymany (lotnisko) – 114 km (2 godz.1 min.)

• Gdańsk (lotnisko) – 134 km (1 godz. 36 min.)

• Warszawa (lotnisko) – 234 km (3 godz. 33 min.)

• Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Olsztynie – 54 km (1 godz. 5 min.)

• Trasa S7 relacji Gdańsk - Warszawa - na terenie miasta i gminy

 

 1. Sektory wiodące

Sektory gospodarki z największym potencjałem to: turystyczny i okołoturystyczny, rolnictwo ekologiczne, usługi niematerialne, przemysł drzewny (dobra baza surowcowa i techniczna do rozwoju).

 1. Dane dotyczące rynku pracy w powiecie i gminie

 • Pracujący: w powiecie – 19373, w gminie – 404 (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie), 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 5882, w gminie – 325, w tym kobiety w 54,6% w powiecie i 57,5% w gminie.

 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 8,8% w powiecie i 10,0% w gminie.

 • Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym: 10,3% w powiecie i 12,6% w gminie.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie ostródzkim wynosi 3 175,96 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce (2015 r.).

 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Miłomłyn wynosiło w 2015 roku 18,7% (23,7% wśród kobiet i 14,6% wśród mężczyzn).

 • Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Miłomłyn 349 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -209.

 • 20,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Miłomłyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,4% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

 

 1. Dane dotyczące edukacji i dostępu do kadr

1 299 mieszkańców gminy Miłomłyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata), w tym 601 kobiet oraz 698 mężczyzn. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Miłomłyn, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. Wśród kobiet mieszkających w gminie Miłomłyn największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (26,6%).

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców gminy Miłomłyn w wieku potencjalnej nauki (29,6% kobiet i 25,5% mężczyzn).

 

 1. Informacje o infrastrukturze technicznej

Na terenie Gminy istnieje 5 wodociągów grupowych zasilających następujące miejscowości: Miłomłyn, Kamieńczyk, Liksajny, Malinnik, Wólka Majdańska, Majdany Wielkie, Winiec, Liwa, Zalewo, Boguszewo, Rogowo, Karnity, Ligi, Bynowo. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 94% mieszkańców. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę pitną z 5 ujęć podziemnych ze stacjami uzdatniania wody znajdującymi się w: Miłomłynie, Liwie, Bynowie, Majdanach Wielkich i Karnitach. Z kanalizacji korzysta 67,7% ogółu mieszkańców Gminy. Liczba ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków w gminie 3151. Pozostałe nieczystości gromadzono w 455 zbiornikach bezodpływowych i 23 przydomowych oczyszczalniach ścieków. Utylizację ścieków realizuje od 2005 roku 1 biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu wynosi 410 m3/dobę.

 1. Wykaz inwestorów w gminie

 • ANWIM S.A. – Miłomłyn, ul. Polna 1a – branża paliwowa (stacja paliw)

 • Jan Boliński PPHU Boliński – Miłomłyn, ul. Kolejowa 13 – branża budowlana (tartak)

 • CHRIS Turystyka i Rekreacja – Tarda – branża turystyczna (ośrodek wypoczynkowy – zielone szkoły)

 • Grzegorz Grzybowski – Miłomłyn, ul. Hotelowa – branża motoryzacyjna (myjnia)

 • Piotr i Paweł Madejowie – Karnity 8 – rolnictwo

 • Metec Sp. z o.o. – Miłomłyn, ul. Ostródzka 3 – branża budowlana (produkcja koszy ulicznych, pojemników na odpady, cynkownia)

 • Mistral Karnity Sp. z o. o. – Karnity 10 – branża turystyczna (Zamek Hotel Karnity)

 • Zdzisław i Sławomir Olkowscy s.c. – Rogowo 1 - rolnictwo

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Petro-Młyn” Spółka z o. o. – Miłomłyn, ul. Ostródzka 2 B - branża turystyczna (Hotel Miłomłyn Zdrój)

 • Jerzy Rutkowski – Piławki 4 – branża turystyczna (Zajazd Przystanek Piławki)

 • Sonarol Sp. j. Najda – Miłomłyn, ul. Ostródzka 3 - branża budowlana i rolnicza (fabryka styropianu)

 • Torex Sp. z o.o. – Wielimowo 4 – branża turystyczna (Centrum Pałacowo-Konferencyjne “Osada Danków”)

 1. Informacje o formach spędzania czasu wolnego w okolicy

 • Centrum Kultury w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda, Zamek tel. 89 6463231, Amfiteatr tel. 89 6709072

 • Kręgielnia w King Pin Club & Restaurant – ul. Jana Pawła II 9/19, 14-100 Ostróda, tel: 89 642 30 7

 • Pływalnia "Morąska Perła", ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8, 14-300 Morąg, tel: 603 440 890

 • Narie. Kino, ul. Adama Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel: 89 757 29 15

 • Kinoteatr "Pasja", ul. Niepodległości 13a, 14-200 Iława, tel: 89 649 16 31

 • Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie, ul. Biskupska 2, 14-200 Iława, tel: 89 642 05 51

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, ul. Nadleśna 1A, 14-140 Miłomłyn, tel. 89 647 30 38

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie, ul. Ostródzka 10, 14-140 Miłomłyn, tel. 89 647 31 99

 

 1. Informacje dot. możliwości kształcenia dzieci w szkole

 

 • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn tel. 89 647-30-15 89 647-30-15

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn, tel. 89 641-31-23

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bynowie, 14-140 Bynowo 7
  tel. 89 647-34-28

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Liwie, 14-140 Liwa, ul. Długa 30, tel. 89 647-30-19

UMiG Miłomłyn

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn

ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Tel.: 89 6425801

E-mail: gmina@milomlyn.pl

Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij